ไม้ตกแต่งผนังติดตั้งบนซีเมนตฉาบเรียบทำอย่างไร?

Banner

การติดตั้งไม้ตกแต่งผนังบนซีเมนต์ฉาบเรียบ ต้องทำการตรวจสอบผนังก่อนการติดตั้งว่าได้แนวดิ่ง และแนวตั้งฉาก หรือไม่ หากไม่ได้ระดับ ให้ทำการปรับพื้นก่อนครับหากได้ระดับว่าได้แนวดิ่งและแนว ตั้งฉากให้ทำการเจาะสกรูและฝั่งพุกได้ครับ

See Related Media

images

My Resilient yet Fresh Fences

Read More

images

The Trend of Wood Decorating House

Read More

images

Dream House Decor

Read More