ไม้บัวเมื่อเจอกับจมูกบันไดจะต้องทำการบากกี่องศา

Banner

ไม้บัวเมื่อเจอกับจมูกบันไดใช้วิธีการบาก45 องศา ครับผม

See Related Media

images

5 Ideas To Maximize Your Backyard

Read More

images

My Rooftop, My Palace

Read More

images

Innovating A Beautiful Planet

Read More