ไม้เชิงชายคอนวูด ใช้สำหรับอะไร ?

Banner

ไม้เชิงชายคอนวูดทำหน้าที่ปิดผ้าชายคา และยึดแนวของปลายจันทันไว้ด้วยกัน เพื่อไม่ให้เกิดการบิดโก่ง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี ยึดเกาะสีได้นานกว่าไม้ธรรมชาติ สามารถใช้งานและติดตั้งได้ง่ายเช่นเดียวกับไม้ธรรมชาติ ซึ่งมีความยาว 3.05 ม. ครับ

See Related Media

images

Introduces A New Decorative Touch For Exterior

Read More

images

New Product Conwood Decorative Panel ECP

Read More

images

The Warm Wooden Balcony

Read More