ไม้เอ็นจิเนียร์ (Engineered Wood) มีจำหน่ายมั้ย คือไม้อะไร?

Banner

ไม่มีจำหน่ายครับ เป็นไม้ที่มีโครงสร้างของไม้เอ็นจิเนียร์จะมี 3 เลเยอร์หลักๆ คือ ชั้นที่ 1 : เป็นชั้นผิวของไม้จริง ชั้นที่ 2 เป็นไม้ชนิดไม้ยางพาราที่ฝานเป็นชิ้นเล็กๆ เรียงตัว 90 องศากับผิวหน้าไม้จริง ชั้นที่ 3 : เป็นไม้ยางพาราหรือไม้ชนิดอื่นที่เอามาเสริมความแข็งแรงอีกชั้น ครับ

See Related Media

images

5 Ideas To Maximize Your Backyard

Read More

images

Innovating A Beautiful Planet

Read More

images

16 พฤศจิกายน 2566 : CONWOOD จัดกิจกรรม ’TECT Talk 2023 บรรยายภายใต้หัวข้อ “การเติบโตในวัยเรียนและทำงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

Read More