ผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด และอินทรี ซุปเปอร์บล๊อกรับมอบประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Banner

นายกิตติ บุญประคอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด และ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดและผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาคุณภาพสูง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

โดยผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดได้รับการรับรองจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกได้รับการรับรองจำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 บริษัท ที่ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิต ด้วยตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงาน ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions)

See Related Media

images

New Product From Conwood

Read More

images

The Right Trick To Decorate Your New House

Read More

images

Touch of Natural Elements in your Kitchen

Read More