หลักการด้านความยั่งยืน

การปล่อยก๊าซ CO2 เป็นปัญหาร้ายแรง โดยคอนวูดได้เริ่มทำภารกิจการรีไซเคิล เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าและให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่ลดลงไปทุกวัน

ปรัชญาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

คอนวูด ยึดถือปรัชญาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้บนระดับสูงสุดของทุกกระบวนการผลิต ขยะ น้ำ และฝุ่นถูกนำมารีไซเคิลทั้งหมด

icon

การนำความร้อนทิ้งมาใช้ใหม่

นำพลังงานความร้อนทิ้งมาใช้ใหม่ในทุกขั้นตอนการผลิต

icon

การบำบัดน้ำเสีย

น้ำที่ถูกใช้ในแต่ละขั้นตอนถูกนำมาทำกรองและใช้ใหม่

icon

การจัดการลามิเนตเหลือทิ้ง

ลามิเนตเหลือทิ้งถูกนำกลับมาใช้ใหม่

icon

การจัดการขยะและขี้เถ้า

การจัดการขยะและขี้เถ้า

พันธกรณีสู่ความยั่งยืน

ต้นไม้กว่า 2,400 ต้นถูกตัดทุก 1 นาที และเมื่อคุณอ่านประโยคนี้จบพื้นที่ป่าสามเฮคเตอร์ได้ถูกตัดลง เราเชื่อว่าการนำวัตถุดิบต่างๆ กลับมาใช้ใหม่จะเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นต่อๆไป เราสัญญาว่าจะยึดถือหลักการความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำ