16 พฤศจิกายน 2566 : CONWOOD จัดกิจกรรม ’TECT Talk 2023 บรรยายภายใต้หัวข้อ “การเติบโตในวัยเรียนและทำงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

Banner

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณทวิชากร เหล่าไชยยงค์  จาก S PACE STUDIO มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเติบโตในวัยเรียนและทำงาน” เพื่อแชร์ประสบการณ์การทำงานในฐานะของสถาปนิกมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้กับน้องๆ นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วัยทำงานในอนาคต โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

See Related Media

images

New Product Conwood Decorative Panel ECP

Read More

images

Touch of Natural Elements in your Kitchen

Read More

images

Innovating A Beautiful Planet

Read More